Geguritan

Geguritan Imam Khotib Utomo: Guru Kang Sejati

Geguritan Imam Khotib Utomo: Guru Kang Sejati

GURU KANG SEJATI Geguritan Imam Khotib Utomo Aku rumangsa bodho Ilmu wis cumepak Ora ana sing jodho Nagih marang pangeran kang kumebak Nanging aku ora bodho Ilmu sing dak tampa Dak aturake marang wong kang kurang begja Bisa nampa lan ngaturna Aku dudu wong pinter Aku uga dudu wong cerdas Ananging……… Aku manungsa kang duweni […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Tekane panggurit

Geguritan Imam Khotib Utomo: Tekane panggurit

TEKANE PANGGURIT Geguritan Imam Khotib Utomo Wanci bengi kang dakgoleki Rasaning ati pingin meruhi Tekane panggurit kang gawe kedere langit Mas Sumono sing dak anti Rasaning pepuji ana ing pinggire pati Merjayani rasa sing dakgawa mati Watu gedhe kang kakikis lambe Rasaning pikir kaya dene air Ngalir ana ing pinggire petir Uripku kaya dene pela-pelu […]

Geguritan Yu Ratna: Sigaraning Ati

Geguritan Yu Ratna: Sigaraning Ati

SIGARANING ATI Geguritan Yu Ratna Rembulan isih gumantung ing pucuking wengi Kagawa angin ngambar arum wangi melati Njangkepi sepi kang tansah dak rungkebi Sapandurat wewayanganmu kumalebat Sumirat esemmu kadya nerangi jagat Sakedheping netra sira wus liwat Dhuh… kangmas… Sepira suwene aku kudu ngenteni Praptanira aneng ngarsa mami Anglebur kapang kang pinatri Imbal wacana pinangka jampi […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Rasaning ati

Geguritan Imam Khotib Utomo: Rasaning ati

RASANING ATI Geguritan Imam Khotib Utomo Geguritan kang gawe leganing ati Daktulis ing dluwang iki Daksawangi rina wengi ing tlatah iki Ati kang rasa sepi  Mung bisa ngimpi Ora bisa males budi sing kok ajari Dalanku dalan pati Dalan kang diarani ngeri Ana ing kurungan iki Rasaning ati ora bisa ditambani Kangen marang budi pakerti […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kembang setaman

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kembang setaman

KEMBANG SETAMAN Geguritan Imam Khotib Utomo Abang, kuning, putih lambang pratandhamu Jejeg pangadegmu gumantung cahya mega Subur lan makmurmu gumantung lemah lan panggonanmu Namung siji aranmu “kembang” Rina wengi nyebar gandha wangi Kanggo mikat wohing kuldhi Kembang setaman dadi pajangan Dipajang pinggire ratan Dituku merga nafsu Tawone kelangan madu Isuk-isuk wis padha payu Kembange padha […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Parane Jaman

Geguritan Imam Khotib Utomo: Parane Jaman

PARANE JAMAN Geguritan Imam Khotib Utomo Saya dadi adine jaman Adi kang ra karuan paran Kok padha mlayu ngetan Hemm… ora wedi konangan             Jarane padha ngombe lan mangan Senggut-sesenggutan rerebutan Kamangka iku suket ingonan Kok ura wedi kabalang gaman Oalah jebule padha duwe juragan Kanggo nuku ambane kurungan Diulur-ulur nganti ora konangan Masia wis […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kanca Katresnan

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kanca Katresnan

KANCA KATRESNAN  Geguritan: Imam Khotib Utomo  Ing sajroning ati Rasa tresnaku marang kancaku Kanca kang agawe rasa Seneng, sara daktanggung bareng Kancaku Ing sak jembare dluwang iki dakuncatake Rasa senengku marang awakmu Mongkok atiku Ora ana sing pantes tetembungan agawe ngungkapake rasaku marang sliramu Kancaku Wes suwe olehe ngelmu Ilmu kang saya mbebani pekerti Ilmu […]