Geguritan

Geguritan Imam Khotib Utomo: Alane Lelakon

Geguritan Imam Khotib Utomo: Alane Lelakon

ALANE LELAKON Geguritan Imam Khotib Utomo Nalika aku urip Daksawang langit Kang padhang ana ing ati Agunging jagad kang nerangake pakerti Muncat kakarepanku Bapak, ibu lan guru-guruku Wes dhuwur olehku ngelmu Wes dhuwur tata tutur sing panjenengan ajarne Wes dhuwur derajad uripku Ning Atiku saya ora tatag Ngrungakake simpang siure suara Nglakoni alane lelakon Tata […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Lilin & Kembang Melathi

Geguritan Imam Khotib Utomo: Lilin & Kembang Melathi

LILIN Cilik wujudmu Gedhe manfaatmu Aku pengen dadi lilin Madhangi kang butuh pepadhangan Masia mung kelip-kelip cilik Padhangmu migunani kanggo jagad *** KEMBANG MELATHI Angin miyak rambutmu Nyebar gandha arum kembang melathi Tan Saya suwe Tan saya nresnani mlebu ing njeroning ati aku pengen nduweni si kembang melati

Geguritan Imam Khotib utomo: Ajur

Geguritan Imam Khotib utomo: Ajur

AJUR Geguritan Imam Khotib utomo Daktulis kanggo kanca-kancaku ing Jurusan (PBD) lambeku lambemu lambe bejat lambe kang isane nyacat lambe bejat lambene bangsat donnya ajur merga lambe bejat ajur, tawur, ngubur,  merga lambeku lambemu Ajur”, ajur”, ajur saduluran iki merga rungonku rungonmu Ora cocok karo omongku omongmu Omongku omongmu ora padha karo apa sing ana […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Senenge nguripi jurusanku

Geguritan Imam Khotib Utomo: Senenge nguripi jurusanku

SENENGE NGURIPI JURUSANKU Geguritan Imam Khotib Utomo Bareng-bareng nyangga jurusan Mangan ora mangan ora dadi urusan Seng penteng padha katresnan Ngomong-ngomong ning tangga Dadi rame jurusan Jawa Seneng ora seneng ora dadi ngapa Seng penting padha tresna Rame-rame nindakake Kanggo ngramekne jurusane Wengi-wegi wes dilakoni Ora mikir tugas wingi Dosen mung titik seng ngurusi Aku […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Mentingake Kakuwasan

Geguritan Imam Khotib Utomo: Mentingake Kakuwasan

MENTINGAKE KAKUWASAN Geguritan Imam Khotib Utomo  Bayi kang jemlerit Dakdigadhek, dakdisawang, dakdijerit Mentingna uripe dhewe Ajur negarane Godhong-godhong kang katon ijo musna Kesamber petir sing gemlegar Petir sing ora nduweni ati Ora ngrungakake tangise bayi Ora eling manungsa kabeh iku sadulur Ora eling janjine marang gustine Uriiip urip Kapenak anggonmu mrentah wong cilik Lara anggonku […]

Puisi Sri Sulandari: Kangen

Puisi Sri Sulandari: Kangen

KANGEN Puisi Sri Sulandari Grimis riwis-riwis isih tumibo ing kuthoku grimis kang njalari swasana tansaya atis grimis kang njalari ati iki tambah miris lamat-lamat keprungu swaraning suling kang katiup dening prajaka mudha ngayut-ayut swarane kagawa dening angin njalari ati iki tambah kangen.. bareng karo grimis kang riwis-riwis waspa iki tan bisa kabendung duh dimas bagus […]