Tag Archive | Imam Khotib Utomo

Geguritan Imam Khotib Utomo: Guru Kang Sejati

Geguritan Imam Khotib Utomo: Guru Kang Sejati

GURU KANG SEJATI Geguritan Imam Khotib Utomo Aku rumangsa bodho Ilmu wis cumepak Ora ana sing jodho Nagih marang pangeran kang kumebak Nanging aku ora bodho Ilmu sing dak tampa Dak aturake marang wong kang kurang begja Bisa nampa lan ngaturna Aku dudu wong pinter Aku uga dudu wong cerdas Ananging……… Aku manungsa kang duweni […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Tekane panggurit

Geguritan Imam Khotib Utomo: Tekane panggurit

TEKANE PANGGURIT Geguritan Imam Khotib Utomo Wanci bengi kang dakgoleki Rasaning ati pingin meruhi Tekane panggurit kang gawe kedere langit Mas Sumono sing dak anti Rasaning pepuji ana ing pinggire pati Merjayani rasa sing dakgawa mati Watu gedhe kang kakikis lambe Rasaning pikir kaya dene air Ngalir ana ing pinggire petir Uripku kaya dene pela-pelu […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kembang setaman

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kembang setaman

KEMBANG SETAMAN Geguritan Imam Khotib Utomo Abang, kuning, putih lambang pratandhamu Jejeg pangadegmu gumantung cahya mega Subur lan makmurmu gumantung lemah lan panggonanmu Namung siji aranmu “kembang” Rina wengi nyebar gandha wangi Kanggo mikat wohing kuldhi Kembang setaman dadi pajangan Dipajang pinggire ratan Dituku merga nafsu Tawone kelangan madu Isuk-isuk wis padha payu Kembange padha […]

Puisi Imam Khotib Utomo: Halunisasi Mimpi

Puisi Imam Khotib Utomo: Halunisasi Mimpi

HALUSINASI MIMPI Puisi Imam Khotib Utomo berdera keinginan berburu kenikmatan.., nyanyian Tuhan berbenderang.., dikalbu.., tak terhirau.., suara aungan disudut negeri.., mencari arti apa daya berbuah ilusi.., kutulis diatas kertas hitam.., mengelupas.., bisakah sejenak tersenyum.., membawa payung mengayomi kami.., ini bukanlah fiksi yang dengan mudah engkau rubah tulisan dan maknanya,,. nyanyian ini bukan untuk mencari nafkah […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Parane Jaman

Geguritan Imam Khotib Utomo: Parane Jaman

PARANE JAMAN Geguritan Imam Khotib Utomo Saya dadi adine jaman Adi kang ra karuan paran Kok padha mlayu ngetan Hemm… ora wedi konangan             Jarane padha ngombe lan mangan Senggut-sesenggutan rerebutan Kamangka iku suket ingonan Kok ura wedi kabalang gaman Oalah jebule padha duwe juragan Kanggo nuku ambane kurungan Diulur-ulur nganti ora konangan Masia wis […]

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kanca Katresnan

Geguritan Imam Khotib Utomo: Kanca Katresnan

KANCA KATRESNAN  Geguritan: Imam Khotib Utomo  Ing sajroning ati Rasa tresnaku marang kancaku Kanca kang agawe rasa Seneng, sara daktanggung bareng Kancaku Ing sak jembare dluwang iki dakuncatake Rasa senengku marang awakmu Mongkok atiku Ora ana sing pantes tetembungan agawe ngungkapake rasaku marang sliramu Kancaku Wes suwe olehe ngelmu Ilmu kang saya mbebani pekerti Ilmu […]

Puisi Imam Khotib Utomo: Waktu yang Tertunda

Puisi Imam Khotib Utomo: Waktu yang Tertunda

WAKTU YANG TERTUNDA Puisi Imam Khotib Utomo Bumi ranggalawe indah jika dikenang…, Damai dan hening.., Embun yang bersahabat.., Melihat sujud beriringan.., Engkau tampak anggun.., Memancarkan aura dari sang khalik.., Tiada ketakutan bagiku tersesat.., Diam, memang diam tapi bisa kurasakan.., Embun-embun menggumpal menjadikan rasaku.., Diantara percikan gelombang itu…, Tetaplah disana critaku.., Akan kujemput nanti jika memang […]